Hiệu quả NANO BẠC đối với tôm biển

17/10/2022

Qua khảo sát trong quá trình nuôi tôm cho thấy rằng, virus chiếm khoảng 60% thiệt hại do mầm bệnh gây ra trên tôm, tiếp theo là vi khuẩn với khoảng 20% và phần còn lại là do nấm và kí sinh trùng gây ra. Bên cạnh đó, hầu hết các đợt bùng phát dịch bệnh ở các ao nuôi chủ yếu do quản lí an toàn sinh học tại ao kém. Vì vậy, tìm kiếm sản phẩm để ngăn ngừa và điều trị hiệu quả các bệnh truyền nhiễm được xem là cần thiết. Các hạt nano bạc đã được chú ý nghiên cứu do có kích thước nhỏ, có hiệu quả trị liệu trong y học, nông nghiệp và thú y.

Hạt nano bạc – silver nanoparticles (AgNPs) là gì ?

Nano bạc là những hạt phân tử bạc được tổng hợp sinh học hoặc hoá học có kích thích rất nhỏ được tính bằng (nm), kích thước hạt dưới 50nm được xem là có hiệu quả, tốt nhất là dưới 10nm thì chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong màng tế bào của mầm bệnh hơn. Về hình dạng, trong một số nghiên cứu các hình khối và hình tứ diện thể hiện hiệu quả chống lại Escherichia coli mạnh hơn so với các hạt nano hình tam giác hoặc hình cầu, trong khi trong các trường hợp khác hình tam giác và hình cầu có khả năng diệt khuẩn tốt hơn các hình dạng khác. Các hạt nano cho phép giải phóng các ion Ag+ tham gia vào quá trình protein màng tế bào gây ức chế, ngăn chặn sự phân chia và tiêu diệt vi khuẩn. Đối với hiệu quả kháng virus, được cho rằng nano bạc có thể tăng cường hệ thống miễn dịch bẩm sinh trên tôm, từ đó làm giảm sự sao chép của virus trong tế bào.

Nghiên cứu ứng dụng trong thuỷ sản ?

Ngoài khả năng kháng khuẩn Vibrio harveyi, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus trong quá trình phòng trị bệnh, các hạt nano bạc (AgNPs) còn được nghiên cứu để kiểm soát virus WSSV gây bệnh đốm trắng trên tôm trong điều kiện in vivo.

Nguồn tham khảo Nguồn tổng hợp Đặc tính hạt nano bạc Cho ăn/ tiêm Mầm bệnh Loài tôm Phòng hoặc trị Tỷ lệ sống so vơi đối chứng
Vaseeharan et al. (2009) Chiết xuất trà xanh (Camellia sinensis) Không dữ liệu Cho ăn Vibrio harveyi Feneropenaeus indicus Trị tăng
Kandasamy et al. (2013) Chiết xuất thực vật (Prosopis chilensis) 5 – 25 nm. hình cầu Cho ăn Vibrio cholerae Tôm thẻ chân trắng Phòng tăng
Sivaramasamy et al. (2016) Tổng hợp ngoại bào vi khuẩn Bacillus subtilis 5 – 25 nm, hình cầu Cho ăn V.harveyi

V.parahaemolyticus

Tôm thẻ chân trắng Phòng tăng
Acedo – Valdez et al. (2017) Chiết xuất trà xanh (Camellia sinensis) và sầu đâu (Azadirachta indica) 10 – 15nm, hình đa giác, bán cầu và dẹp Cho ăn Rickettsia Tôm thẻ chân trắng Trị tăng
Juarez Moreno et al. (2017) Hạt nano bạc phủ PVP 5 – 45 nm, hình đa giác Tiêm WSSV Tôm thẻ chân trắng Trị tăng
Alvarez Cirerol et al. (2019) Tổng hợp chiết xuất thực vật (Rumex hymenosepalus) 1 – 90 nm, hình bán cầu Cho ăn Vibrio parahemolyticus Tôm thẻ chân trắng Phòng tăng
Ochoa – Meza et al. (2019) Hạt nano bạc phủ PVP 2 – 10 nm, hình đa giác Tiêm WSSV Tôm thẻ chân trắng Trị tăng
Romo – Quinonez et al. (2020) Hạt nano bạc phủ PVP 1 – 90 nm, hình đa giác Cho ăn WSSV Tôm thẻ chân trắng Phòng tăng

Nguồn tham khảo: Silver nanoparticles (AgNPs) as antimicrobials in marine shrimp farming: A review (Laura Camacho-Jimenez, Ana Ruth Alvarez-Sanchez, Claudio Humberto Mejía-Ruíz, 2020)

There are no item. Please Add Slider Item